Inimese ja loomade reproduktiivtehnoloogiate edasiarendamine

Kaasaegne viljatuse diagnostika ja ravi võimaldavad lapsi saada ka neil paaridel, kellel see loomulikul teel ei õnnestu. Viljatusravi tulemuslikkust saaks oluliselt tõsta, täiustades munarakkude ja embrüote kehavälist kasvukeskkonda ning tehes kindlaks objektiivsed tunnused, mille alusel embrüote eluvõimet mõõta ja neist parimad siirdamiseks välja valida. Loomade aretustöös on munarakkude kehaväline viljastamine ja embrüote kasvatamine samuti väga aktuaalsed, sest võimaldavad geneetiliselt väärtuslikelt vanematelt rohkem järglasi saada.

Tulemused 2015. aasta jaanuari seisuga:

• Ülitundlikud sensorid embrüo kvaliteedi määramiseks viljatusravis on väljaarendatud ja valmis valideerimiseks;

• Välja on arendatud tehnoloogia biotehnoloogiliste ravimite tootmiseks transgeensete kloonitud veiste abil. Tehnoloogia võimaldab luua erinevaid transgeenseid embrüoid ja neid siirata. Sündinud on kaks kloonitud vasikat;

• On ettevalmistamisel transgeense looma tehnoloogia siirde projekt Vietnami;

• On sisse antud üks patenditaotlus;

• Publikatsioonide ja kraadiõppe andmed on eraldi vasakul menüüs.