Mikroökoloogilised väljavaated reproduktiivmeditsiinis

Nais- ja meessuguteede normaalne mikrofloora on reproduktiivsüsteemi oluline osa. Normaalne, loomulik mikrofloora kaitseb meid võõraste mikroobide eest ja vähendab põletike tekkimise tõenäosust. Mikroökoloogilise tasakaalu häirumisel muutub organism infektsioonidele vastuvõtlikumaks, kuid teatud mikroökoloogilisi häireid (näiteks bakteriaalset vaginoosi) seostatakse ka raseduse ja sünnitusega seonduvate probleemidega, sealhulgas enneaegse sünnituse, enneaegse lootekestade rebendi, raseduse katkemise, aga ka viljakuse languse ja kehavälise viljastamise vähese tulemuslikkusega.
Arengusuuna üheks eesmärgiks on iseloomustada mehe ja naise normaalset genitaaltrakti mikrofloorat, kasutades selleks võrdlevalt nii traditsioonilisi (mikrobioloogilistel külvidel põhinevaid) kui ka innovatiivseid molekulaargeneetilisi (metagenoomikal põhinevaid) meetodeid. Uuritakse suguteede mikrofloora muutusi erinevate mikroökoloogiliste häirete (bakteriaalne vaginoos naistel, krooniline prostatiit meestel) ja viljatuse korral.

Tulemused 2015. aasta jaanuari seisuga.

• On loodud suguteede mikroorganismide kultuurikollektsioon (CREP), milles on üle 1000 mikroorganismi tüve. CREP on üks Eesti Elektroonilise Mikroobide Andmebaasi kolmest kogust;

• Bakteriaalse vaginoosi, kandidoosi ja kuseteede põletiku raviks välja valitud probiootilised tüved on läbinud edukalt efektiivsus- ja ohutuskatsed ja veebruaris 2015 alustatakse kliiniliste katsetustega;

• Publikatsioonide ja kraadiõppe andmed on eraldi vasakul menüüs.